Свържи се: 0899 93 60 80

Сватбена украса

Разбира се, че няма сватба без украса

Дори да е градинка след природата – са важни детайлите, които ще поставите на масата на гостите, важни са цветята, с които ще сияете от всяка снимка. А няколко фенера там в далечината…

Всеки цвят има значение, а когато седнем и обсъдим Вашето „винаги съм си представяла …“ нещата се подреждат и стигаме до „точното червено“. Силата е в това да изваяме Вашата история – точно Вашата.

Цена:

от 650 лв.