Свържи се: 0899 93 60 80

Зала и хотел

Има значение, къде ще поканите Вашите гости и кой ще е домакин на събитието

  • Имаме много възможности къде да проведем събитието си.
  • Спецификата на всяко събитие изисква добра информираност, последваща подготовка и организация.
  • Работила съм и имам опит в организацията, настаняването на екипи и провеждането на различен тип мероприятия.
  • Стъпките, които следвам когато работя са доказали своята ефективност и висок краен резултат.